Vinde Forsamlingshus' historie

Vinde Forsamlingshus fejrede 50 års jubilæum den 7. februar 2007

Det gamle forsamlingshus blev bygget i 1912.
Det blev bygget i forbindelse med skolen på Bakkedraget.
Det blev samtidig benyttet som gymnastiksal for skolen.

I midten af 50erne var forsamlingshuset ved at trænge til en større renovering. I den forbindelse begyndte man at tænke på at bygge et helt nyt.
Der var ikke enighed om, hvad man skulle gøre, man indkaldte til møde i det gamle forsamlingshus for at diskutere sagen. Man havde regnet ud, at det ville koste 20.000 kr. at renovere det gamle hus, men det ville koste 100.000 kr. at bygge nyt.
Magnus Clausen var ikke meget for at bygge nyt, for som han sagde, det er nu engang nemmere at betale 20.000 kr. end 100.000 kr.
Men resultatet af mødet blev, at man skulle bygge nyt.

Byggeriet skulle finansieres ved indsamling i sognet, og så ville sognerådet give et tilsvarende beløb. Dengang hed sognet Skive Landsogn. En af mødedeltagerne stillede så spørgsmål til sognerådskasserer Søren Kjær: hvornår får vi så pengene. Søren Kjær rejste sig og svarede: Når I har betalt jeres skat.
Der blev indsamlet 18.000 kr det beløb fik man så af Kommunen. Salget af det gamle hus indbragte 4.000 kr. Med 40.000 kr i kassen henvendte man sig til Skive Sparekasse. Direktør Andersen var ikke vildt begejstret, der skulle i hvert fald kautionister til. Peter Nielsen der var formand for forsamlingshuset fik fat i et par rimelig velstående gårdmænd, og sammen gik de ind til Andersen for at kautionere.
Da gårdmændene havde skrevet under vred Andersen sig stadig lidt, men så skrev jeg under sagde Peter Nielsen, som var husmand, og så gik det i orden.

I 1956 bygges så det nye forsamlingshus.
I dag er det stort når man bygger haller og kulturcentre.
Dengang var det lige så stort for os at få et nyt forsamlingshus.
I dag benytter man entreprenør firmaer, når der skal bygges.
Dengang havde man egne håndværkere, og så mødte alle der kunne op og hjalp til efter bedste evne.
Håndværkerne der blev benyttet var: Murer Adamsen - Tømrer Niels Storgård Jensen - Snedkermester Martin Jensen - Malermester Balleby - og Blikkenslager Stærk.

Til indvielsen den 5 februar 1957 var der samlet omkring 300 mennesker til indvielsesfest, både store sal, lille sal og scenen var fyldt.
Lærerinde Marie Næstved havde skrevet en sang.

 

Som et samlingsmærke knejser
huset på bakkens top,
og i dag vi flaget hejser,
og til fest vi pynter op.
Udsyn un mod Sallings land,
hist et glimt af Havblåt vand,
skimtes i det fjerne,
og som nabo Skive by,
Rækker hånd til borger ny
nyopdukket stjerne.

 

Tale rækken var meget lang, den bestod af for uden formand Peter Nielsen, sognerådsformand Rasmus Bonde, Sognepræst Fiig Pedersen, Pastor Haar, redaktør for Skive Folkeblad Elin Hansen, første lærer Carl Eriksen og mange flere.
Lærerinde Kirsten Buttenschøn overragte en gave fra Resen sangkor, bestående af højskolesangbøger.
Efter formandens tale inviedes husets nye flag, der var skænket af lærerinde Marie Næstved.
Marianne Lynderup der i mange år havde været kogekone i det gamle forsamlingshus blev udnævnt til æresmedlem og det var hende der indviede køkkenet,
Til festen blev der serveret 3 stk. smørrebrød og 1 øl pr. gæst.
Efter selve festen var der dans til Poul Poulsens orkester.

Dengang var der særskilt bestyrelse for forsamlingshuset og ungdomsforeningen.
Peter Nielsen var formand for forsamlingshuset i mange år. Han gjorde et fantastisk stykke arbejde for forsamlingshuset.
Efter at det nye hus var bygget blev også han udnævnt til æresmedlem, men det var vist på et senere tidspunkt.

Kort efter indvielsen blev der afholdt basar i huset, det blev et tilløbsstykke og varede i 2 dage, rigtig mange skiveborgere besøgte basaren, de skulle jo ud at bese vidunderet.

Grunden til huset var på et tidligere tidspunkt købt af hestehandler Poul Bastrup ikke bare grunden til huset, men også håndbold banen der lå der hvor Dortheavej er i dag.
Desværre kan det jo knibe lidt med økonomien, derfor valgte man på et tidspunkt at sælge håndboldbanen til byggegrunde.
Dengang måtte man jo ikke udskænke spiritus i forsamlingshusene, men på et tidspunkt måtte man søge spiritusbevilling, for at holde omsætningen oppe.

Der har igennem tiderne været flere forskellige værter ansat, hvis nogen af dem skal fremhæves må det være Egild og Grethe der drev huset i mange år og Hanne Sørensen der havde hele 2 perioder som vært.
Vores nuværende vært er Anette Kvistgaard som overtog i 2019.

 


Billedet er fra 1959

 

Sidst opdateret: